Advies

Ontwerp

Uitvoering

De complexiteit van de technische installaties in uw woning of gebouw wordt alsmaar groter en de verschillende disciplines lopen steeds vaker in elkaar over. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de mogelijkheden die onze systemen u kunnen bieden.

Wij kunnen u hierbij adviseren waarbij uw wensen  centraal staan.

Comfort, duurzaamheid en gebruiksgemak zijn onderwerpen die standaard worden meegenomen in het advies. Ook veiligheid en de exploitatiekosten waaronder onderhoud en energiegebruik worden tegen het licht gehouden.

Op basis van de ontvangen projectgegevens worden de benodigde tekeningen vervaardigd en een functionele omschrijving gemaakt.

Hierbij wordt omschreven  op welke manier de verschillende disciplines zullen gaan samenwerken, hoe uw installaties kunnen worden bediend en welke (management)informatie en (energie)rapportages zijn opgenomen.

In overleg met u worden hierbij de meest optimale oplossingen gekozen. Het eindresultaat wordt grotendeels bepaald door details in de voorbereiding zodat wij hier de nodige tijd aan besteden alvorens te starten met de uitvoering.

Als het ontwerp definitief is afgerond wordt er gestart met de uitvoering.  Hierbij wordt de functionele omschrijving vertaald naar de gewenste software, worden de verdeel en/of besturingskasten voorzien van de geselecteerde apparatuur en testrapporten gegenereerd voor de uiteindelijke implementatie.

Op verzoek kunnen wij ook voor u de bekabelingswerkzaamheden  verzorgen.

Implementatie

Service

Gereserveerd

Als alle onderdelen zijn geplaatst en aangesloten wordt de software geladen en starten we met een kop-staart-test van alle aangesloten installatieonderdelen.

Beveiligingen worden ingesteld, regelingen en sturingen worden beproefd en afstandscommunicatie wordt gecontroleerd. 

Na de implementatie blijven wij achter de schermen nog actief door middel van onze nazorg werkzaamheden.

Gedurende 3 maanden na oplevering wordt de installatie door onze serviceafdeling, via afstandsbeheer, intensief gevolgd en daar waar nodig bijgesteld.

Op het gebied van onderhoud kunnen wij verschillende onderhoudswerkzaamheden voor u uitvoeren. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het updaten, upgraden en optimaliseren van systemen, lokale inspecties en verschillende (energie)rapportages.

Gereserveerd