Woonzorgcomplex Bellesteijn - Wassenaar

Woonzorgcomplex Bellesteijn, een locatie voor kleinschalig wonen, bestaat uit 24 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie, verdeeld over 4 etages. Elke etage bestaat uit 6 appartementen.

 De meerwaarde van deze bouw is dat per etage een woonkamer met keuken aanwezig is, waar de cliënten gedurende de dag gebruik van kunnen maken. Het uitgangspunt van de zorg en dienstverlening is wonen met dementie. Hierbij is huiselijkheid en herkenbaarheid het uitgangspunt.

De appartementen zijn rond de 28 m2 groot en voorzien van een elektrisch hoog/laag bed, linnenkast, vloerbedekking, vitrages, overgordijnen en videoalarmering. De woningen zijn een thuis voor de cliënt. 

Werkzaamheden worden in gezamenlijkheid ondernomen. Hierbij kan gedacht worden aan samen de was doen, met elkaar te koken, tafeldekken etc.

Controlution heeft hiervoor het gebouwbeheersysteem geleverd.

 

Systeemspecificaties:

  • Gebouwbeheersysteem     : EcoStruxure
  • Primaire klimaatinstallatie : EcoStruxure